24.10.2017
Набір на підготовчі курси
24.10.2017
Запрошуємо на День відкритих дверей
Положення про студраду
Структура студради
Склад студради
Положення про трудовий семестр
Положення про гуртожиток
План організації навч. процесу
Положення про організацію навчального процесу
Положення про оцінювання
Положення про директорські контрольні роботи
Положення про підготовку спеціалістів
Положення про кл. керівника
Положення про стажування викладачів
Порядок надання платних послуг у ЗГЕК ЗДІА
Порядок про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці
Положення про критерії оцінювання знань студентів ЗГЕК ЗДІА
Положення про ДПА студентів
Положення про відділення
Положення про організацію навчального процесу
Положення про семінарське заняття
Положення про самостійну роботу студентів
Положення про предметну методичну комісію
Положення про навчальну лекцію
Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку
Положення про канцелярію
Положення про житловий фонд для працівників ЗГЕК ЗДІА
Положення про атестацію викладачів в ЗГЕК
Положення про студентську раду ЗГЕК ЗДІА
Положення про студентську раду гуртожитку
Положення про підрозділ з питань запобігання та виявлення корупції ЗГЕК ЗДІА
Положення про забезпечення якості освітньої діяльності у ЗГЕК ЗДІА
Концепція національно-патріотичного виховання студентів ЗГЕК ЗДІА
Положення про службу охорони праці
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в ЗГЕК ЗДІА
Положення про пожежно-технічну комісію
Положення про комісію з питань охорони праці
Положення про добровільну пожежну дружину ЗГЕК ЗДІА